Захист прав споживачів

Захист прав споживачів

Кожен споживач фінансових послуг ТОВ “ФК “КИЇВКЕПІТАЛ” має право звернутися до ТОВ “ФК “КИЇВКЕПІТАЛ” як надавача фінансових послуг, а ТОВ “ФК “КИЇВКЕПІТАЛ” зобов’язане розглянути таке звернення у належний строк.

Загальний порядок вирішення суперечок передбачає, що усі суперечки щодо наданих ТОВ “ФК “КИЇВКЕПІТАЛ” фінансових послуг мають вирішуватися користувачами шляхом переговорів відповідно до процедур, встановлених правилами надання фінансових послуг, відносно яких виникла суперечка, за участю ТОВ “ФК “КИЇВКЕПІТАЛ”.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» надавач фінансових послуг зобов’язаний розкривати клієнтам визначену законодавством України актуальну та достовірну інформацію про діяльність надавача фінансових послуг, що розміщується у місці надання послуг клієнтам та/або на власному веб-сайті. Така інформація повинна, зокрема, включати:

Фінансові послуги

фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. Згідно з поданою заявкою клієнту буде запропонована фінансова послуга на запитуваних заявником та погоджених фінансовою компанією умовах. Вартість послуг буде повідомлено клієнту перед укладенням договору за місцем розташування фінансової установи.

Умови надання

умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість. Додаткові фінансові послуги, передбачені законодавством України, надаються фінансовою компанією клієнтам на підставі окремого (окремих) договору (договорів), які укладаються між клієнтом та фінансовою компанією, і в яких визначаються порядок, умови надання та вартість додаткових фінансових послуг.

Порядок сплати податків

Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги. Сплата податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги здійснюється відповідно до законодавства України.

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги: Дострокове припинення надання фінансової послуги здійснюється внаслідок розірвання Договору. Порядок і підстави розірвання Договору визначаються Договором, укладеним між клієнтом та фінансовою компанією. В разі розірвання Договору клієнт та фінансова компанія зобов’язуються провести взаємні розрахунки: — фінансова компанія за заявою клієнта переказує залишок коштів клієнта за реквізитами, вказаними в заяві клієнта, на інший банківський рахунок клієнта; — клієнт повинен погасити усю існуючу на момент розірвання Договору заборгованість перед фінансовою компанією.

Механізм захисту

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги. Фінансова установа здійснює захист прав споживачів згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів» шляхом надання споживачеві необхідної інформації до надання фінансової послуги. Усі спірні питання, які можуть виникнути у майбутньому між клієнтом та кредитною установою, будуть врегульовані шляхом переговорів. Якщо неможливим буде дійти згоди із спірних питань в процесі переговорів, то такий спір вирішуватиметься у судовому порядку згідно із законодавством України.

Розмір винагороди

Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами. Розмір винагороди фінансової компанії у разі пропонування фінансових послуг, що надаються іншими фінансовими установами, визначається у відповідних договорах, укладених між фінансовою компанією та іншими фінансовими установами.

Реквізити органу

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів.

реквізити органів з питань захисту прав споживачів

Національний банк України

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9

Телефон для довідок: (044) 253-01-80

Факс: (044) 230-20-33; (044) 253-77-50

Офіційний сайт: bank.gov.ua

Територіальний орган з питань захисту прав споживачів

Головне управління Держпродспоживслужби у м. Києві

Телефон для довідок: (044) 486-54-86

Гаряча лінія: (063) 639-09-09

Офіційний сайт: kyiv-dpss.gov.ua

Права споживачів фінансових послуг, закріплені ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 01.01.2024 року № 1953-IX.

Клієнт має право

Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності фінансової установи. Фінансові установи зобов’язані на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”, надати таку інформацію:

  1. відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню;
  2. перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;
  3. перелік послуг, що надаються фінансовою установою;
  4. ціну/тарифи фінансових послуг;
Img